Mail naar Martin Schilder Autoverhuur

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Bel mij terug

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Facebook account van Martin Schilder Autoverhuur Twitter account van Martin Schilder Autoverhuur Contact opnemen met Martin Schilder Autoverhuur Bel naar Martin Schilder Autoverhuur
Elena | Martin Schilder Autoverhuur
Martin Schilder Autoverhuur
>
Nieuw Euromobil account aanmaken


Wil je langer dan een weekend reserveren? Neem contact op met de Euromobil partner. Contact partners
* op basis van beschikbaarheid

Weekend = vrijdag 17.00* t/m maandag 8.00 uur

Reserveren

Ons dagtarief is gebaseerd op 24 uur.
Voor de openingstijden van onze vestigingen verwijzen we je naar onze partnerwebsites.

Contact partnersNaar stap 2: Model opties

Waarschuwingssysteem Elena


Hoe, wat en waarom?

De bij BOVAG aangesloten autoverhuurbedrijven maken gebruik van een landelijk waarschuwingssysteem ('Elena'), waarmee ze elkaar informeren over klanten die zich eerder niet aan een huurcontract hebben gehouden. De opname van de gegevens staat vermeld in artikel 19 van de algemene huurvoorwaarden. De registratie in het centrale systeem wordt automatisch per brief gemeld aan de betreffende personen of bedrijven. Het registeren van personen/bedrijven wordt uitgevoerd conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (M1005109).

Reden van registratie

Een huurder kan worden geregistreerd indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

1. Diefstal/verduistering van de huurauto door de huurder;
2. Het plegen van strafbare feiten met de huurauto waarvan aangifte wordt gedaan (diefstal, smokkel, etc.);
3. Buitengebruikstelling van de huurauto;
4. Het niet betalen van openstaande rekeningen voor een bedrag hoger dan € 50 of het bedrag verschuldigd per dag voor de betreffende huurauto wegens o.a. een niet-betaalde opgelopen bekeuring, niet-betalen van de huursom, niet-betalen van reparatiekosten;
5. Openstaande boetes bij het CJIB;
6. Opzettelijk (WA-)schade toebrengen aan de huurauto;
7. Het meer dan 48 uur te laat terugbrengen van de huurauto zonder dat daarvoor door de autohuurder een aannemelijke oorzaak gebaseerd op overmacht wordt aangedragen;
8. De huurauto bevindt zich op het afgesproken moment van inleveren verder dan 400 km van de plaats waar de auto ingeleverd moet worden en de betreffende autoverhuurder verkeert in de gerechtvaardigde veronderstelling dat dit niet te wijten is aan overmacht van de autohuurder;
9. Buitensporig gewelddadig gedrag jegens medewerkers van bij BOVAG aangesloten autoverhuurbedrijven waarvan aangifte bij de politie is gedaan;
10. Buitensporig gewelddadig gedrag resulterend in schade hoger dan € 50 aan bedrijfspand of bedrijfsmiddelen van bij BOVAG aangesloten autoverhuurbedrijven waarvan aangifte bij de politie is gedaan;
11. Het opgeven van een valse identiteit;
12. Het opgeven van een vals adres waardoor de autohuurder niet traceerbaar is.

Bezwaar tegen registratie

De WBP kent u twee rechten toe die in het verlengde van inzage liggen; correctie (36 WBP) en verzet (40 WBP). Correctie houdt in dat u ons concreet om door u voorgestelde wijzigingen kunt vragen, wanneer de verwerkte gegevens feitelijk onjuist zijn, of wanneer ze – gezien ons doel – onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel als ze anderszins in strijd met enige wet worden verwerkt. Daarnaast kunt u bezwaar tegen uw registratie maken (in verzet gaan), indien u hiertoe persoonlijke omstandigheden kunt aanvoeren. Wilt u een beroep doen op uw recht van correctie (art. 36 WBP) en/of bezwaar maken (uw verzetsrecht ex art. 40 WBP), dan treft u hierbij ons standaard combinatiedocument hiervoor aan. Deze kunt u hier downloaden.

Let op: elk verzoek (vanwege art 36 en/of 40 WBP) dient door u vergezeld te worden van een leesbare kopie van uw identiteitsbewijs om door ons gehonoreerd te kunnen worden. Uw complete, ingevulde verzoek kunt u sturen aan BOVAG Bemiddeling, o.v.v. Registratie Elena, postbus 3980 DC te Bunnik. Voor vragen en/of een nadere toelichting kunt u telefonisch contact opnemen met BOVAG Bemiddeling op telefoonnummer 0900 - 26 92 268 (€ 0,35 pm).

Bron: www.bovag.nl

Meer weten?

Onze medewerkers staan je graag te woord.

Onze vestigingen

Martin Schilder Groep

Een begrip in mobiliteit voor Noord Holland | Martin Schilder Groep

Martin Schilder


Direct reserveren